Neznámá tvář jižní Srí Lanky.

Poznávací okruh - Neznámá tvář jižní Srí Lanky. 

DEN 1: COLOMBO - HIKKADUWA

Po příletu setkání s průvodcem/řidičem Exotic Leisure Tours, transfer do Hikkaduwy/ ubytování / volný program

Hikkaduwa leží cca 100km od Colomba na jižním pobřeží Srí Lanky. V minulosti to byla rybářská vesnice. V dnešní době je velice oblíbenou turistickou destinací kvůli své lokalitě, čistých pláží a průzračné vodě. Je druhou největší destinací k surfování a největší atrakcí jsou korálové zahrady, které lákají k šnorchlování nebo potápění. V samotné vesnici Hikkaduwa je spousta obchůdků, restaurací a nočního vyžití.

Večeře & ubytování v hotelu HIKKADUWA BEACH nebo podobném

DEN 2: AMBALANGODA - HIKKADUWA

Po snídaní transfer do Ambalangody / návštěva muzea tradičních masek / návštěva dolů měsíčních polodrahokamů / transfer k laguně Madu Ganga s projížďkou na loďce po laguně.

Město Ambalangoda je známá především pro výrobu dřevěných masek a loutek. Tradiční masky se vyrábějí ručně z balsového dřeva a jsou ručně malovány pestrobarevnými barvami. Masky jsou vyráběny pro tři různé taneční rituály: “Kolam”, který zesměšňuje příběhy tradičního, kolonialního, sri lanského života, “Sanni” neboli ďábelská taneční maska je využívaná k vymítání zlých duchů nebo k vyléčení lidí s dlouhodobými nemocemi, poněvadž lidé věří, že byli nakaženi zlými démony. “Raksha” maska se využívá pro festivaly nebo ceremonie.

Transfer k dolům měsíčních polodrahokamů

Měsíční kameny byly prvními polodrahokamy vytěženy na Srí Lance. Po opracování a vyleštění připomínají měsíc. Poněvadž se polodrahokamy těží v husté džungli, kde není přívod elektřiny, musí se vše dělat ručně. Měsíční kámen se v těchto parných lesích těží již neuvěřitelně dlouho a jeho doly-hluboké 10m jámy, jen o trochu větší než králičí nory, dlouhé 6metrů-jsou fascinující, stejně jako process filtrování těchto drahých kamenů ve velkých sítech ve vodě, jejich rozřezávání a leštění.
Transfer k laguně Madu Ganga, fakultativně možnost vyzkoušet pedikůru a masáž nohou od zlatých rybek

Madu Ganga leží na jiho-západním pobřeží v Balapityi kousek od města Ambalangoda. Madu Ganga je překrásná, rozlehlá laguna ustící do Indického Oceánu. Je velice oblíbená a proslulá mezi milovníky přírody. Kromě štědrých a úžasných ekologických pokladů, je k vidění spousta ostrůvků, které jsou rozmístěny podél řeky a na kterých žije místní komunita. Největší a nejznámější ostrov se jmenuje Koth Duwa a je na něm prastarý Buddhidtický chrám.

Transfer do Hikkaduwy na hotel / volný program

Večeče a nocleh v hotelu HIKKADUWA BEACH nebo podobném

DEN 3: GALLE – DONDRA – DICKWELLA – HUMMANAYA BLOW HALL – TANGALLE

Po snídani transfer do města Galle- prohlídka pevnosti

Před příchodem Portugalců v 16. století bylo Galle známo jako Gimhathiththa a bylo hlavním přístavem ostrova. Vrcholu svého rozvoje dosáhlo v 18. století během holandské koloniální nadvlády. Galle je příkladem opevněného města postaveného v jižní a jihovýchodní Asii Evropany. Evropské a tradiční asijské architektonické styly se zde prolínají a mísí. Významný přístav je vzpomínkou na dlouhou přítomnost Holanďanů na Srí Lance. Zřejmě největším důkazem je Holandská pevnost zabírající úctyhodnou plochu šestatřiceti hektarů, dnes památka UNESCO. Byla postavena v roce 1663 a překonala všechny nástrahy, kterým byla nucena během staletí odolávat. Zatímco město Galle bylo zničeno tsunami v roce 2004, vnitřek pevnosti zůstal kryt vysokými hradbami. Ty chrání vnitřní pevnost, tedy starou část Galle společně s typickými holandskými domy. V pevnosti najdete několik hezkých historických uliček, včetně hotelů a restaurací, muzeí, kostelů a mešit. Díky příjemné atmosféře vás pevnost v Galle bude lákat k delšímu pobytu.

Transfer do Dondry-procházka k majáku – fakultativně kdo bude chtít, může na maják vystoupat, který stojí na nejjižnějším cípu Srí Lanky. Poté transfer do Dickwelly

Vevurukannala vihara- u města Dickwella je nejvyšší socha(50m) sedícího Buddhy na SL. Než dojdete k soše Buddhy, musíte projít skutečnou síní hrůzy, plnou modelů démonů a hříšníků v životní velikosti, zachycených do nejmenších podrobností. Mezi tresty patří ponoření do vařící vody v kotli, přeříznutí pilou vejpůl, vykuchání a podobně.

Transfer k přírodnímu úkazu Hummanaya Blow Hall

Hummanaya blow hall je velkolepý skalní komín. Během jihozápadního monzunu vytlačuje moře vodu vzhůru přírodním skalním komínem vysokým 23m a dále do vzduchu do výšky 18metrů.

Transfer do Tangalle

Tangalle tvoří předěl mezi překrásnými tropickými zátokami, jež vévodí velké části jižního pobřeží, a dlouhým, větrem a vlnami bičovanými plážemi, které převažují na jihovýchodě ostrova.

Večeře & ubytování v Tangalla v hotelu LAGOON PRADISE nebo podobném

DEN 4: TANGALLE – MULKIRIGALA – KATARAGAMA - KIRINDA

Po snídani transfer do Mulkirigaly a výstup do skalních jeskyní

Mulkirigala je poklidný skalní chrám tyčící se na 200m skále. Vystoupejte téměř nekonečné schody vedoucí vzhůru k řadě jeskyní, jež vypadají jako pukliny v obrovské skále. Ukrývají velké sochy ležícího Buddhy spolu s menšími sedícími i stojícími postavami. O vaši pozornost s nimi soupeří fantastické nástěnné malby znázorňující hříšníky, kteří si na Zemi dosyta dopřávali zakázaného ovoce a po smrti za své hříchy platí věčným utrpením. Pak můžete pokračovat k dagobě, posazené na vrcholu skály, odkud je krásný výhled na okolní krajinu.

Transfer do Tangalle- návštěva želvích líhní.

Želví líhně Na pobřeží Sri Lanky klade svá vejce pět druhů mořských želv. Nejběžnější je kareta obrovská, následována karetou zelenavou a karetou pravou. Kožatka velká a kareta obecná jsou obrovské želvy, dosahující délky dvou a vice metrů. Během svého dlouhého života podnikají želvy řadu cest na pláže jižního pobřeží, aby do písku stejné pláže, kde se samy narodily, nakladly vejce. O několik týdnů později se stovky malých želviček vydávají na nebezpečnou cestu zpátky do oceánu. Většina těchto drobounkých želviček se okamžitě stane kořistí ptáků, ryb a pytláků, protože želví maso je vyhlášenou pochoutkou. A mnohé se ani nevylíhnou, protože sběrači želvých vajec pracují přesčas, aby uspokojili optávku po želvých omeletách. Želví líhně na pobřeží zvyšují šance želv na přežití tím, že vykupují vejce od místních sběračů za troche vyšší cenu, než by za ně dostali na černém trhu. Vejce se pak dají do líhní. Čerstvě vylíhlá mláďata stráví krátkou dobu v nádrži a pak jsou vypuštěna do moŘe za tmy, aby je alespoň neulovili ptáci.

Transfer do Kirinda- ubytování / odpočinek. Večer transfer do Kataragamy na večerní Púju (autentickou bohuslužbu)

Kataragama je nejposvátnější město s podmanivou směsicí okázalosti a procesí, zbožnosti i církevní marnotratnosti. Spolu s Adamovou horou je nejdůležitějším poutním místem pro Buddhisty, Hinduisty i Muslimy. Rozlehlý komplex tvoří budovy všech tří náboženství. Mnozí věří, že svatyni věnovanou místnímu bohu Kataragamu Dévovi tady postavil ve 2.století př.n.l. král Dutugemunu. Ve městě je nejživěji o víkendech a ve dnech pója. Věřící přinášejí obětní dary vždy při pudže ve 4:30,10:30 a v 18:30. Před touto svatyní leží dva velké balvany, o které poutníci rozbíjejí hořící kokosové ořechy, zatímco potichu odříkavají modlitbu.

Transfer zpátky na hotel do Kirindy

Večeře & nocleh v hotelu KIRINDA BEACH RESORT nebo podobném

DEN 5: YALA - UDAWALAWE

Odjezd z hotelu brzy ráno se zabalenou snídaní na Jeep Safari v národním parku Yala

Yala NP Blok A je nejnavštěvovanější částí parku, kde se početně vyskytují leopardi. Tato část je tvoře křovinami, poloslanými lagunami, úžasnými skalními monolity rozptýlenými po celém parku. Východní okraj sousedí s jihovýchodním pobřežím. V oblasti Yala žije před 30 leopardů, což je pravděpodobně největší hustota na světě. Srílanští leopardi jsou příbuzní leopardů z Indie a jsou největšími druhy na světě. Nejlepší čas pro pozorování leopardů je brzo ráno a po setmění. Samci jsou často méně bázlivý a je možné je vidět během dne, jak se procházejí po cestě. V parku také žije značná populace slonů, dále pak medvědi pyskatí, sambaři, jeleni indičtí, divocí kanci, promyci, krokodýli, buvoli, šakali a opice. Nachází se zde velké množství druhů ptáků (přes 120 druhů) a ještě další sem přilétají přezimovat (rybák bělokřídlý, koliha velká, ostralka štíhlá). Z místních ptáků jsou to například kur bankivský, zoborožec a žluva.

Návrat na hotel, krátký odpočinek, check out. Transfer do Udawalawe- návštěva sloního útulku “Elephant Transit Home”

Sloní útulek se nachází cca 5km od Udawalawe NP a slouží k ošetřování nemocných slůňat a slonů. V útulku dostávají vodu, jídlo a je tam i sloní nemocnice. Po rehabilitaci jsou navráceni zpátky do přírody, vesměs do Národního Parku Udawalawe.

Transfer do Udawalawe, večerní BBQ v Athgira River camp Side

Nocleh v hotelu ELEPHANT TRAIL nebo podobném

DEN 6: YALA - UDAWALAWE - HAPUTALE

Odjezd z hotelu brzy ráno se zabalenou snídaní na jeep safari v nádorním parku Udawalawe

Chráněná oblast Národního parku Udawalawe zabírá území o rozloze 30 821 ha. Park leží asi 200 km jihovýchodně od Colomba, na jižním konci hor. Rozkládá se v suché části ostrova s ročním úhrnem srážek 1524 mm a průměrnou teplotou 29°C. Rezervoár Udawalawe se rozkládá v areálu parku a má rozlohu 3405 ha. Park se těší velkému množství slonů (kolem 400 jedinců), které je možné spatřit v početných stádech. Není neobvyklé spatřit volně pasoucí se slony a malá slůňata, které si spolu hrají během koupání v místním rezervoáru. Kromě toho se tu vyskytují vodní buvoly, vodní monitoři, vysoká zvěř, opice a příležitostně i leopardi. Tato oblast je bohatá i na výskyt ptactva.

Návrat na hotel, odpočinek, check out. Transfer do Haputale. Volný program

Večeře & nocleh v hotelu LEISURE MOUNT VIEW nebo podobném

DEN 07- LIPTON SEAT / NUWARA ELIYA / KANDY

Po snídani transfer na vyhlídku Lipton Seat

Sir Thomas Lipton byl úspěšným obchodníkem ještě mnohem dříve, než se stal největším hráčem ve světovém čajovém průmyslu. V letech 1870 až 1888 dokázal z jediné prodejny potravin svých rodičů v Glasgow vybudovat celostátní řetězec s třemi sty obchody. Uvědomil si jaký potenciál má výroba čaje a vydal se přímo ke zdroji-koupil si své vlastní čajové plantáže na Srí Lance. Jeho síť tří set prodejen mu umožňovala prodávat čaj za nižší ceny na dosud nevyužitém trhu dělnické třídy. Vítězný reklamní slogan zněl: “Z čajových zahrad přímo do čajové konvice.”

Transfer do města Nuwara Eliya. Po cestě foto zastávka u známých vodopádů Ravana

Nuwara Eliya - je úplně jiná než všechna ostatní města na Srí Lance. Na to, že Srí Lanka leží v tropech, je tu poměrně zima, protože město leží 1893 m.n.m. Okolí města zdobí nekonečné čajové plantáže. A ve městě samém to vypadá jako ve staré dobré Anglii - najdete tu krásné vilky v koloniálním stylu, bezvadně střižené „anglické“ trávníky, dostihové závodiště a nechybí dokonce ani golfové hřiště.

Poté transfer přes oblast čajových plantáží do Labookellie, kde si prohlédnete jednu z nejvýznamnějších továren na zpracování čaje, ochutnávka čaje a možný nákup čaje. Po cestě krátká foto zastávka u Ramboda vodopádů.
Srílanský čaj - Čaj je sbírán třikrát ročně sběračkami, které jsou sto nasbírat přibližně 25kg čerstvých lístků denně. 80% sbíraných lístků je mladých, 20% jsou starší tmavší lístky, které čaji dodávají říznější chuť. Lístky čaje jsou rozvrstveny na velká kovová síta ve vrstvě přibližně 20cm a podstupují zde přirozenou oxidaci (někdy nesprávně označovanou jako fermentaci). Lístky zde leží po dobu 12 hodin a po šesti hodinách je pracovnice fabriky jednou provzdušní a převrátí. Je-li vlhko, je pod síta hnán čerstvý vzduch, který podpoří oxidaci. Lístky se při stisku po 12 hodinách neohýbají, ale lámou. V další fázi procesu jsou lístky rolovány a lámány na speciálním stroji, aby se snáze zbavovaly vlhkosti. Lístky se při této fázi slepí, a proto putují do dalšího stroje, kde jsou prudce natřásány, tak aby se opět oddělily. Následně putují do sušičky, kde projíždí 21 minut „horkovzdušnou troubou“ o teplotě 95° Celsia. Zde vyprodukovaný čaj je již vhodný k pití. V poslední fázi procesu putuje čaj do třídičk kvality. Postupně propadává hustšími a hustšími síty. Nejhrubší listy putují zpět do drtičky, jemnější, avšak stále velké listy jsou určeny, pro arabský svět, kde se čaj několik sekund vaří. Další dva jemnější čaje jsou určeny pro Evropu a Ameriku. Nejkvalitnější velmi jemný čaj se vyváží do Japonska a Hong Kongu. Nejjemnějším sítem pak propadává čaj kvality dust ) smísený s prachem a drobnými nečistotami, který je určen pro domácí trh. Roztřízený čaj je balen do pytlů po cca. 25 kg a odvážen na čajovou burzu do Colomba. Celá procedura výroby čaje od utržení lístku až po zabalení do pytle trvá 24 hodin.
Transfer do města Kandy

Večeře & nocleh v Kandy v hotelu ORUTHOTA CHALETS nebo podobném

DEN 08 – KANDY / LETIŠTĚ

Po snídani prohlídka města Kandy, včetně jízdy po Upper Lake Drive, Market Square, centrum umění a řemesel, lapidárium a též návštěva světoznámého Chrámu Buddhova Zubu.

Kandy je bývalým královským a hlavním městem na Srí Lance. Nachází se v centrální provincii. Je to druhé největší město v zemi po Colombu. Bylo posledním hlavním městem éry starověkých králů na Srí Lance. Město leží uprostřed kopců v náhorní plošině Kandy, která křižuje oblast tropických plantáží, zejména čajových. Kandy je jedním z nejkrásnějších měst na Srí Lance, je to jak administrativní tak i náboženské město. Kandy je domovem Chrámu Buddhova Zubu (Sri Dalada Maligawa), jednoho z nejvíce uctívaných míst pro buddhisty nejen na Srí Lanky ale i po celém světě. Chrám byl prohlášen světovým dědictvím UNESCO v roce 1988.
.
Chrám Buddhova zubu, nacházející se severně od jezera v Kandy, patří mezi nejdůležitější svatostánky na Srí Lance. Důvodem je především fakt, že stráží nejdůležitější relikvii – Buddhův zub (sinhálsky daladá). Podle pověsti byl zub vytažen z plamenů Buddhovy pohřební hranice v roce 543 př. n. l. a na Srí Lanku propašován ve 4. století n. l., a to ukrytý ve vlasech princezny z Kalingy. Později se jej zmocnili Indové a snad i Portugalci, i když se spekuluje o tom, že jim byla podstrčena pouhá kopie. Středem zájmu byl především proto, že se stal symbolem suverenity ostrova a lidé věřili, že kdo jej vlastní, má právo vládnout. Samotná stavba chrámu Buddhova zubu probíhala zejména v letech 1687–1707 a od roku 1747–1782, pod dohledem kandyjských králů.

Transfer na letiště / konec okruhu.

Možnost prodloužení o pobyt u moře.

 


get('twitter')) == 1) { ?>